آبگرمکن شمعک روشن

02634426612 تلفن دفتر

آبگرمکن شمعک روشن

آبگرمکن گازی شمعک روشن

در این آبگرمکن ها معمولا شمعک دائم روشن می باشد و سیستم تخلیه برقی منوکسید کربن ندارد و از ایمنی کمتری برخوردار می باشد و منبع تولید انرژی و حرارت در آبگرمکن گازی، گاز است که به دو صورت کپسول و گاز شهری وجود دارد.

سیستم ایمنی آبگرمکن گازی

در آبگرمکن های گازی زمانی که ترموستات به درستی کار نکند، دما و فشار درون دستگاه افزایش می یابد. در این مواقع در دستگاه های استاندارد شیر اطمینان به منظور کاهش فشار درون دستگاه و ممانعت از ترکیدن آبگرمکن تعبیه شده است. آب داغ از لوله متصل به شیر اطمینان، خارج می شود و فشار کاهش می یابد. شیر پیلوت موجب می شود همواره شعله کوچکی روشن باشد. عدم وجود شعله پیلوت در دستگاه آبگرمکن سبب می گردد محیط از گاز اشباع شده و با هر جرقه ای خطر انفجار وجود داشته باشد.

تماس بگیرید